Over het mondiaal eco-systeem, ...
woensdag, 4 juni 2008
... of hoe vicieus een cirkel kan zijn. 

Volksvertegenwoordigers uit 191 landen hebben zich op een wereldconferentie in Bonn beraden over de vraag hoeveel de aarde waard is.

 

RegenwoudEen op het eerste gezicht nogal absurde vraag, maar bij nader inzien toch niet zo wereldvreemd. De tropische regenwouden zijn zo extreem belangrijk voor het eco-systeem van de hele wereld, dat de vraag rijst hoeveel we met zijn allen (alle landen samen) moeten betalen aan de landen waar de regenwouden zich bevinden. Waarom moeten we die landen dan betalen? Wel heel eenvoudig omdat zij moeten gecompenseerd worden voor het feit dat ze die wouden en de eventuele grondstoffen uit de ondergrond niet kunnen ontginnen.

 

Het regenwoud houdt massa's CO2 vast. De landen met de meeste C02-uitstoot zouden a rato van hun oppervlakte bv. het meest kunnen bijdragen. De landen waar de regenwouden zich (nog) bevinden, staan immers onder bijna permanente druk om woud op te offeren aan de houtkap, om landbouw en veeteelt toe te laten en om grondstoffen te laten ontginnen. Nog steeds wijken massa's regenwoud voor monoculturen als koffieplantages en suikerrietplantages,maar last but not least worden er nu ook plantages aangelegd voor de productie van palmolie voor de biodiesel, waar wij in het Noorden (CO2-balans van het verschepen + uitvallen van de CO2-compensatie door het gerooide regenwoud)ons geweten mee sussen. Met biodiesel en met groene stroom gewonnen op kap van de regenwouden in de evenaarsgebieden, daar pogen wij onze CO2-uitstoot voortkomend uit fossiele brandstoffen mee te compenseren. Hoe vicieus kan een cirkel zijn?

 

We moeten dus een evenwicht vinden om de biodiversiteit een kans te blijven geven om te overleven. Deze conferentie is dus niet nutteloos, wanneer de juiste conclusies politiek gedragen worden. Daar zal politieke moed voor nodig zijn.