Administratieve vereenvoudiging te beperkt in onderwijsbeleid
woensdag, 14 mei 2008

logo administratieve vereenvoudigingDe problematiek van de aantrekkelijkheid van een job als schooldirecteur staat weer volop in de aandacht. Vooral administratieve taken en de reglementering zijn oorzaken van overbelasting en/of burn-outs. Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) vraagt een duidelijk actieplan rond planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging voor het basis- en secundair onderwijs. 

 

Ook vorig jaar waren er verontrustende signalen over het tekort aan directeurs in het basisonderwijs.  Het is een problematiek die de laatste jaren regelmatig terugkeert. Vanuit verschillende fracties komt hierop steeds de vraag naar meer personele ondersteuning voor de directies.
Dirk De Cock:”Altijd maar meer mensen is in dit geen oplossing meer. De arbeidsmarkt staat droog. Er is een tekort aan directeurs en in de toekomst wordt een dramatisch tekort aan leerkrachten verwacht. Extra jobs bovenop de reeds geplande investeringen in het onderwijs betekent vandaag enkel nieuwe openstaande vacatures. We moeten daarentegen veel straffer inzetten op planlastvermindering en administratieve vereenvoudiging.”

De Cock vindt het dan ook vreemd dat minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, bij vragen over dit thema steeds heel vaag blijft. Een jaar geleden antwoordde hij dat alles een beetje stil lag door de uitvoering van de CAO’s Een half jaar geleden kregen we een beperkte opsomming van maatregelen. Vandaag werden in het antwoord op de vraag van Dirk De Cock diezelfde maatregelen gewoon herhaald. De Cock blijft op zijn honger zitten gezien de luid klinkende klachten van directies over de toenemende werkdruk.

 

“De huidige maatregelen zijn naast te beperkt ook te onoverzichtelijk. Eerst was er een werkgroep Planlast in het kader van CAO VII opgericht. Die groep kwam echter al snel niet meer bijeen. De taken werden overgenomen door een werkgroep planlast binnen de Vlaams Onderwijsraad (VLOR). Vandaag vertelde de minister dat ook deze werkgroep niet meer actief is. Het is dan ook niet vreemd dat een structureel beleid ontbreekt”, becommentarieert De Cock het antwoord van de minister.

 

Dirk De Cock vraagt dat er snel een actieplan planlast wordt uitgewerkt binnen het departement onderwijs. Ook vraagt hij duidelijkheid over het  Planlast Evaluatie Instrument (PLEVIN). Binnen de werkgroep van de VLOR werd PLEVIN ontwikkeld als  instrument voor scholen om zichzelf te evalueren. Het instrument heeft proefgedraaid in drie scholen in 2006-2007.  In 2007 moesten de resultaten van de proefperiode bekend zijn. “We zijn nu 2008, maar ik heb nog geen resultaten teruggevonden van de evaluatie of enige veralgemeende implementatie. Terwijl ik me kan voorstellen dat dit voor scholen zeer welkom kan zijn. Vooral in het kader van meer samenwerking tussen scholen binnen een scholengemeenschap voor wat betreft administratieve taken”, aldus nog De Cock.