Derde kaakslag, een streling op de wang?
woensdag, 14 mei 2008

De Senaatscommissie voor Institutionele Aangelegenheden besliste vorige week met de steun van CD&V/N-VA dat ze geen standpunt inneemt in het belangenconflict dat de Franse gemeenschap heeft ingeroepen tegen het decreet dat bepaalt dat de inspectie van de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten een Vlaamse bevoegdheid is.

Geert Lambert

 

Senatoren Geert Lambert (VlaamsProgressieven) en André Van Nieuwkerke (sp.a) dienden een amendement in waarin ze stelden dat het Vlaams parlement het gelijk aan zijn kant heeft en dat er dus geen sprake kan zijn van een belangenconflict. Tot hun verbazing stemden CD&V en N-VA hun tekst weg, en kozen er dus voor geen advies te geven. Daarmee neemt de senaatsfractie van het conservatief kartel een ander standpunt in dan hun Vlaamse collega’s. “De Vlaamse leeuwen van CD&V/N-VA blijken, als er geen camera’s in de buurt zijn, niets meer dan papieren tijgers”, constateert Lambert. “Het verschil tussen de grote woorden in het Vlaams parlement en de daden in de senaatscommissie begint een constante te worden. Ook bij de behandeling van het eerste belangenconflict over B-H-V was het kartel er steeds als de kippen bij om zand in de parlementaire raderen te strooien.”

 

Dirk De CockDe goedkeuring van het Vlaamse decreet verliep eertijds ook al niet van een leien dakje. Het decreet stond immers midden in de oranje-blauwe regeringsonderhandelingen geagendeerd in het Vlaams parlement. N-VA vroeg toen een hoorzitting aan om zo de stemming te kunnen uitstellen. Toen CD&V/N-VA ook nog eens probeerde de hoorzitting op de lange baan te schuiven heeft Volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) dit  tegengehouden. Hierdoor kwam er toch een snelle stemming van het decreet.

 

“Maar het was toen al heel duidelijk dat de Vlaamse meerderheidspartijen federaal verveeld zaten met dit dossier. De houding van CD&V/N-VA in de senaat verbaast me dan ook niet”, verduidelijkt De Cock. “Het is natuurlijk makkelijk voor het kartel om in het Vlaams parlement oppositie te voeren tegen de Franstalige partijen. Op het federaal niveau waar ze samen aan tafel zitten, zijn ze daarentegen een pak minder straf!”

 

CD&V/N-VA krijgt nog een laatste kans om zijn fout recht te zetten: Lambert en Van Nieuwkerke zullen hun amendement morgen opnieuw indienen bij de plenaire behandeling van het non-advies.

Meer info:
- persbericht Dirk: Oranje-blauwe strategie in Vlaams parlement
- artikel in De Standaard 21/11/07: Derde bommetje of derde kaakslag