Biobrandstof onder vuur
woensdag, 30 april 2008

BiobrandstofMevrouw Graça Machel - de weduwe van Samora Machel en de vrouw van Nelson Mandela - heeft vorige week een doctoraat honoris causa gekregen van de Gentse universiteit. Ze heeft duidelijk gezegd dat voedsel niet kan worden gebruikt om energie op te wekken. Zij komt natuurlijk uit een streek waar het probleem veel prangender is. Ze zei dat voedsel dient om opgegeten te worden door de mensen.

 

Dat is de ethische vraag waar we vandaag voor staan. Deze gewijzigde inzichten zorgen voor een nieuwe wending. Het percentage van de hernieuwbare energie moeten we zeker halen. In Der Spiegel van vorige week stond dat er zelfs al een derde generatie planten was om biobrandstoffen te maken. Het ging om snelgroeiend struikgewas dat je steeds kan maaien en tussenteelten zoals zonnebloemen, klaver, lupinen enzovoort. Bij nateelt kan je ook een vindingrijke volgorde promoten.

 

We moeten ons allemaal de vraag stellen of het gebruik van voedsel, maar ook het gebruik van palmolie, zo interessant is. Er is de CO2-kost van het verschepen van die olie en in de zuiderse landen moet men percelen, waar men anders voedsel kan winnen, vrijmaken of er tropisch oerwoud voor kappen. Is dat mondiaal gezien een winst? Ik twijfel daaraan en vermoed dat het antwoord negatief zal zijn.

We moeten daar heel grondig over na denken. Met moderne technologie is ook veel mogelijk. We moeten daar echt niet van afwijken. Als we de tweede en derde generatie in ogenschouw nemen en geen voedsel gebruiken, zijn we al een heel eind op weg.