Keulen tikt Aalter op de vingers
maandag, 14 april 2008
Dirk De CockMinister Keulen tikt schepencollege op de vingers

De Aalterse raadsleden moeten de notulen van het schepencollege thuis toegezonden krijgen.

 

Gemeenteraadsleden die in Aalter willen weten wat het schepencollege zoal heeft beslist, moeten daarvoor naar het gemeentehuis om met eigen ogen de notulen in te kijken. Zo staat het in het huishoudelijk reglement dat vorig jaar onder zwaar protest van de oppositie werd goedgekeurd. Aalter is daarmee de enige gemeente die het de raadsleden zo moeilijk maakt: overal elders krijgen ze de notulen - meestal via mail - thuis toegestuurd.

 

Minister Keulen heeft nu - op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (spirit) - duidelijk gemaakt dat Aalter in de fout gaat. In het gemeentedecreet staat namelijk letterlijk dat de notulen aan de raadsleden bezorgd moeten worden en dat betekent dat ze daar ook moeten toekomen. 'Wie dat woord moedwillig anders interpreteert, doet de bedoelingen van het decreet teniet', zegt Keulen.  

Volgens gemeenteraadslid Joost Sturtewagen van het oppositiekartel Groep was het vooral burgemeester Pieter De Crem (CD&V) - die sinds zijn ministerschap vervangen wordt door Patrick Hoste (CD&V) - die met het reglement de controle op zijn beleid wilde verhinderen. 'Het zou goed zijn als de schepenen wat kritischer werden in plaats van De Crem zomaar te volgen in zijn vossenstreken', zegt hij. '

Als de notulen inderdaad bij alle raadsleden thuis moeten toekomen, zullen we dat naleven', reageert burgemeester Patrick Hoste (CD&V). 'Het was alleszins onze bedoeling niet om het inzagerecht te bemoeilijken. Integendeel: de notulen liggen in een lokaal waar alle vroegere beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege voorhanden zijn. De gemeenteraadsleden hebben thuis die mogelijkheid niet. Dat is nochtans de beste manier om een dossier op te volgen.'

 

'Maar goed, als de minister het anders wil, zullen we dat doen. Al heb ik wel vragen bij de privacy als we de notulen per e-mail versturen, want daar zitten vaak zeer persoonlijke gegevens van inwoners tussen. Het risico dat ze verder verspreid worden via het internet, is niet denkbeeldig. Een alternatief is dat de notulen op papier bezorgd worden, maar ook daar heb ik vragen bij: het kan in deze tijd van besparingen en milieubewustzijn toch niet de bedoeling zijn dat we jaarlijks zo'n 150.000 fotokopieën naar de raadsleden versturen?'

 

'Bovendien heeft het provinciebestuur geen enkele opmerking gemaakt over onze manier van werken', zegt Hoste.

 

Volgens Joost Sturtewagen is dat perfect verklaarbaar. 'De provincie is op een schandelijke manier misleid. Men gaf de indruk dat de notulen inderdaad bezorgd worden, zonder te specificeren dat ze enkel ter inzage liggen. Dat maakt het alleen maar erger. En wat de privacy betreft: er zijn voldoende mogelijkheden om die te garanderen en eventuele misbruiken te bestraffen. Andere gemeenten hebben daar geen probleem mee.'

 

Minister Keulen kan er niet mee lachen dat het woordje bezorgen in Aalter wat anders betekent dan in de rest van Vlaanderen. 'Als dat systematisch gebeurt, stel ik een onderzoek in', zegt hij. (wdb)

 

BRON: wdb,  De Standaard / Oost-Vlaanderen, 12 april 2008, p. 25