Censuur
vrijdag, 11 april 2008

Burgemeester Luk De Rijck van Temse verbiedt een opvoering van Vitalski: "Mijn leven met Leterme", terwijl hij zelfs dat stuk niet eens bekeken heeft. Misschien zegt de titel hem voldoende om de voorstelling te verbieden. Leven we echt in 2008?! Ik kon mijn oren niet geloven en toch had ik het goed gehoord. Wil de Cd&V opnieuw "de index" (lijst van voor rooms-katholieken verboden boeken) invoeren? Ik dacht met een gerust gemoed dat we zo'n stadium reeds lang, heel lang voorbij waren. Niets is minder waar! Schepen Annemie Blommaert (Cd&V) geeft zelfs toe dat de maatregel is ingegeven, omdat "het gevaar bestond dat de Eerste Minister zou worden uitgelachen?"

En wat dan?! Is humor niet het verwerken en/of het omzetten van spanningen uit de maatschappij? Is het - ook en vooral voor de jeugd - geen fundamenteel recht om van meningen kennis te kunnen nemen. Moet onze jeugd zonodig bevoogd worden? Is een paternalistische visie zoals mijnheer De Rijck die aankleeft, niet veeleer een uiting van onmacht? Leer communiceren met de jeugd, aanvaard hun adviesorganen als participanten in het debat en vooral, treed niet dwingend op met het geheven vingertje van de moraalridder. Wanneer jongeren van alle meningen hebben kunnen kennis nemen, zullen ze heus wel in staat zijn om evenwichtige keuzes te maken.

Hopelijk komt er geen volgende stap! Want de volgende stap is, dat men mensen verplicht te denken volgens de heersende opvattingen van de heersers. De jaren dertig en veertig van vorige eeuw hebben het vrije denken ook stopgezet. De gevolgen waren desastreus. Het vrije denken is van levensbelang voor een democratie!

Van mij mag Vitalski zijn "Leven met Leterme" komen brengen in de Biekorf in Lebbeke.