'De Biekorf zet Lebbeke op culturele kaart'
maandag, 17 maart 2008

Noodzaak voor de ene, prestigeproject voor de andereYoko, Dirk en Wendy

Met De Biekorf beschikt de gemeente vanaf dit weekend over een polyvalent gemeenschapscentrum. Het prijskaartje ligt tussen de vijf en de negen miljoen euro.

Geef me drie goeie redenen waarom Lebbeke een cultureel centrum nodig heeft?
Schepen van Cultuur Dirk De Cock (Spirit): 'De Biekorf is eigenlijk een gemeenschapscentrum: een polyvalente ontmoetingsplaats, waar een zanger optreedt, de KVLV kookles geeft, een toneelverenging repeteert en een bank haar beleggingsavond organiseert. We kozen echter bewust voor de naam cultureel centrum, omdat de zoekmachines die naam tien keer vaker als opdracht krijgen.' 'De tijd van de verzuilde accommodatie is voorbij: Zaal Casino was de zaal van de liberalen, de Vooruit was voor de socialisten en Ons Huis voor de katholieken. Toen we in 2001 te horen kregen dat de bisschop Ons Huis als enig overgebleven centrum wilde sluiten, vroegen we vijf jaar uitstel. Kwestie van ons toe te laten de Lebbeekse verenigingen een onderdak te bieden.' 'Omdat we pal in het midden van de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent wonen, kan De Biekorf ook als congrescentrum fungeren voor bedrijven, of voor studiedagen van belangengroepen en andere samenkomsten.'

Welke zijn de specifieke troeven van De Biekorf?
De Cock: 'De accommodatie. We hebben bewust gekozen voor een heel grote ruimte die we kunnen opsplitsen, zodat tegelijk vier activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn de oude graanopslagplaatsen omgetoverd tot akoestisch afgeschermde repetitieruimtes voor bands.' 'Over het concept is veel nagedacht. Het heeft geen zin met een zoveelste kloon op de proppen te komen. Wij gaan ruimer, zetten Lebbeke op de culturele kaart.'

De buurgemeenten kregen al jaren de kans zich wat de programmering betreft, te profileren. Zien jullie nog gaten in de markt?
De Cock: 'Er bestaat een afspraak tussen de culturele diensten om in onderling overleg te programmeren. Omdat we optimale kwaliteit nastreven, doen we niets overhaast. Daarom draaien we proef tot september en gaat het eerste werkjaar pas dan van start. Met de technische ploeg van Incar in huis, zullen we de onvermijdelijke kinderziekten vlug opsporen.' 'Sinds vorig jaar komen we aan bod in De Zevensprong, de publicatie waarin het regionale culturele aanbod overzichtelijk gepresenteerd wordt.'

Tot vandaag overweegt geen enkele lokale toneelvereniging haar producties in De Biekorf te spelen? Ontgoocheld?
Cultuurdeskundige Yoko Van Praet: 'Een centrum als dit en zijn reputatie moeten groeien. Bedoeling is tegelijk laagdrempelig te werken en de kwaliteit hoog te houden. De praktijk toont aan dat behoorlijke accommodatie ingevuld wordt. Logisch dat de toneelverenigingen een afwachtende houding aannemen, maar zodra ze kennismaken met de mogelijkheden van De Biekorf, zal hun koudwatervrees stilaan wegebben.'

Hoe concreet is de belangstelling eigenlijk?
Cultuurbeleidscoördinator Wendy Van den Abbeele: 'Incar bijt in april de spits af, in mei is de vzw Mogen Doen te gast met een musical, eind mei vindt het Belgisch kampioenschap gewichtheffen hier onderdak. Kommil Foo doet hier opnames voor een dvd en er liggen al optredens vast van Els De Schepper, Axl Peleman en Stash. Ook de interesse van de lokale verenigingen en raden is groot. Plaatselijke verenigingen krijgen trouwens altijd voorrang op geïnteresseerden van buiten.'

BRON: Pierre Van Rossem, Gazet Van Antwerpen, 14-03-2008, p. 22-23
foto: Carol Verstraete