Engels verdeelt Vlaamse meerderheid
vrijdag, 18 januari 2008

 De Vlaamse meerderheid is verdeeld over het voornemen de taalregeling voor het hoger onderwijs aan te passen.  

'Dit is een uiting van een totale verkramptheid'  

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) kreeg gisteren in het Vlaams Parlement kritiek op zijn voornemen om het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het hoger onderwijs te versoepelen. Die kritiek kwam niet alleen uit de hoek van de oppositie met het Vlaams Belang, waar Marie-Rose Morel het historisch belang van het Nederlands als onderwijstaal aanhaalde. Ook bij de meerderheidspartijen klonk kritiek. N-VA-parlementslid en voormalig partijwoordvoerder Piet De Bruyn zei dat zijn fractie tegen de wijziging van de taalregeling in het onderwijs is. 'Het is niet nuttig en niet wenselijk', kwam De Bruyn tussen. Volgens hem volstaat de huidige taalregeling - waarbij in de bachelors tien procent van het programma in een andere taal dan het Nederlands mag gegeven worden - om buitenlandse studenten aan te trekken. 'Bovendien bestaat er geen bewijs dat meer Engels in het programma leidt tot meer buitenlandse studenten.' 'Meer Engels is ook asociaal, want het vormt een extra drempel voor de doorstroming van allochtone en kansarme jongeren naar het hoger onderwijs', voegt hij eraan toe. Met dat laatste punt jende hij vooral de SP.A en Vandenbroucke. Ook uit eigen rangen kreeg de minister kritiek. Dirk De Cock (Spirit) plaatste kanttekeningen bij de bejubeling van het Engels als onderwijstaal en de nadruk die vooral door minister Ceysens (VLD) gelegd wordt op het belang ervan voor innovatie. 'Het is integendeel de invoering van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs die de economische en sociale boost in Vlaanderen destijds heeft teweeggebracht', De Cock. 'Vandaag vormt de invoering van het Engels een extra barrière voor de allochtone en kansarme jongeren die nu slechts langzaam tot het hoger onderwijs doorstromen'. 'Op die manier creëer je een duale samenleving. Dat is in strijd met de nadruk die de minister totnogtoe legde op gelijke kansen. Het Engels is wel degelijk belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek, maar de mensen die zover geraken, spreken het sowieso al'. Ook de andere coaliepartner CD&V plaatste kanttekeningen, maar genuanceerder. Ook CD&V is tegen 'de vanzelfsprekende koppeling van het gebruik van Engels aan innovatie'. Een globale en open economie is belangrijk, maar innovatie mag voor Vlaams parlementslid Cathy Berx niet het enige beleidscriterium zijn. Ook maatschappelijke doelstellingen, zoals de democratisering van het onderwijs moeten worden bewaakt. Ze is bereid de regeling te herbekijken, maar wil toch zeker rekening houden met de belangen van de kansarme groepen. Minister Vandenbroucke reageerde heftig op de stellingname van N-VA en noemde het een 'totale verkramptheid' en weigering tot verandering. Tegelijk onderstreepte hij het belang van het gelijkekansenbeleid. Die twee zijn niet tegenstrijdig. De minister start met de raadpleging van het onderwijsveld en overlegt ook met andere betrokken ministeries.

BRON: mkz, De Standaard, 17 januari 2008, p. 15