Spirit brengt buddy-project met succes onder de aandacht
donderdag, 13 december 2007
klas

De kloof in het onderwijs tussen kansarmen en kansrijken blijft groot in Vlaanderen. Voor Dirk De Cock, Vlaams volksvertegenwoordiger (spirit) blijft dit een cruciaal aandachtspunt voor het onderwijsbeleid. Hij pleitte –met succes - voor Vlaamse ondersteuning van het buddy-project. Bij dit project worden studenten lerarenopleiding van de hogescholen en de universiteit ingeschakeld om kansarme leerlingen te begeleiden.

In de driejaarlijkse wereldranglijst voor onderwijs (de PISA-testen van de OESO) staat Vlaanderen op de vijfde plaats voor wiskunde en lezen en op de achtste plaats voor wetenschappen. Toch hangt er een schaduw over dit succesverhaal. Een grote zorg die ook uit de cijfers naar voren komt, blijft dat we er nog niet in slagen om sociale ongelijkheid via het onderwijs weg te werken. Vlaanderen slaagt er niet in kloof met allochtone en kansarme kinderen te dichten.

 

Dirk De Cock: “Het gelijke kansenbeleid is nog maar enkele jaren een prioriteit. Toch denk ik dat we nog een tandje moeten bijsteken. Het buddy-project is een van de mogelijke initiatieven om de slaagkansen van probleemjongeren in hun loopbaan te helpen vergroten.”

Deze manier van werken – ook tutoring genoemd- krijgt meer en meer aandacht. De Katholieke Universiteit Leuven gaat op initiatief van de Leuvense schepen van Onderwijs en Diversiteit, Mohamed Ridouani (spirit) integreren in haar algemeen diversiteitsbeleid. Ook andere steden toonden al interesse voor het project. En er lopen op dit moment ook 11 projecten gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting.

Dirk De Cock bracht dit positief project onder de aandacht in het Vlaams parlement. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke reageerde positief en neemt onmiddellijk concrete maatregelen. Hij heeft aan de Koning Boudewijnstichting gevraagd om alle bestaande initiatieven in kaart te brengen, een gezicht te geven aan de betrokkenen, en een analyse te maken van knelpunten en succesfactoren. Hieruit zullen ook nog een studiedag en strategische beleidsaanbevelingen volgen.

“Het is een warm project waar beide partijen hun voordeel mee doen. De studenten leren omgaan met diversiteit en de leerlingen verhogen hun slaagkansen in het onderwijs. Ik hoop dan ook dat we na het nodige studiewerk vanuit Vlaanderen structurele maatregelen kunnen nemen om dit verder te ondersteunen,” aldus nog Dirk De Cock.