START arrow DIRK IN DE GEMEENTE arrow Islamitische godsdienst in de gemeenteschool is een goede zaak.  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Islamitische godsdienst in de gemeenteschool is een goede zaak. PDF Afdrukken E-mail
maandag, 17 september 2007

diversEr heerst bij veel Lebbekenaars op dit moment onrust over het feit dat er binnenkort islamitische lessen worden gegeven op onze gemeenteschool. Schepen van onderwijs Dirk De Cock (spirit) vindt deze onrust onterecht. Hij wil de inwoners daarom goed informeren over deze beslissing.   

De gemeenteschool is een officiële school. In een officiële school kiezen de leerlingen in het begin van het schooljaar of ze zedenleer of godsdienst zullen volgen. Maar hierbij hoeft godsdienst niet per se de katholieke godsdienst te betekenen. Elke erkende godsdienst kan gegeven worden op een officiële school. Wanneer ouders erom vragen is een school zelfs verplicht hier op in te gaan. Met die beperking dus dat het wel moet gaan om een door de overheid erkende godsdienst. Dit zijn er zes: de rooms-katholieke, de protestantse, de orthodoxe, de anglicaanse, de islam en de joodse godsdienst.  

In Lebbeke kwam die vraag er van enkele ouders. Concreet zal dit betekenen dat vanaf dit schooljaar een klein aantal kinderen niet het vak zedenleer of katholieke godsdienst zal volgen, maar twee lestijden islam. Hiervoor worden de klassen dus gesplitst, voor de rest van de week verandert er niets.Dirk De Cock: “Eigenlijk doet die verplichting er mij niet toe. Ik vind het een goede zaak dat het mogelijk is om islamitisch onderwijs te volgen in de gemeenteschool. Het lijkt me veel slechter dat er aparte islamitische scholen zouden worden opgericht. Wat we bijvoorbeeld in Brussel zien gebeuren. Of wat we al een tijd kennen in Antwerpen met de joodse scholen. Dat zou pas een stap achteruit zijn voor de integratie. We zouden als gemeenschappen helemaal niet meer in contact komen met elkaar.” 

Dirk De Cock wijst er verder op dat de regels voor de islamitische lessen dezelfde zijn als voor de lessen katholieke godsdienst. De lessen moeten  ook in het Nederlands gebeuren. De leerkrachten islamitische godsdienst moeten een diploma hebben dat ze hebben gehaald op de Vlaamse Erasmus hogeschool in Brussel. Het onderwijs zelf wordt even goed gecontroleerd door de inspectie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. “Er is dus niets geheimzinnigs of vreemds aan. Kijk, we horen vaak kritische geluiden over wat er allemaal afspeelt achter de gesloten muren van de moskee. Het beangstigt sommige mensen dat er geen controle is, dat er Arabisch wordt gesproken,… . Niets van dat met de islamitische lessen in de gemeenteschool. Integendeel we creëren  hiermee openheid. Iets wat iedereen volgens mij zou moeten toejuichen”, aldus nog Dirk De Cock.