START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Doel  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Doel PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 21 maart 2007
Een van de conclusies van de leefbaarheidsstudie (2000) van het polderdorp Doel was, dat het dorp leefbaar was, op voorwaarde dat het Saeftinghe-dok niet zou worden aangelegd. In de Commissie Openbare Werken is er vandaag uitvoerig over gedebatteerd. Bij de sprekers in de commissie was duidelijk de vraag om de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 te blijven honoreren, met name dat er in Doel woonrecht is, tot wanneer de vergunning voor het Saeftinghedok zou worden afgeleverd. Bij dat woonrecht werd toen een aantal maatregelen toegekend die de kwaliteit van het wonen moest bewaken.  We hebben ooit voorgesteld om er “een dorp in de haven van te maken.” (nieuwe kleur gewestplan, misschien paars!) De A’pense havenkapitein heeft zelf gezegd dat het Saeftinghedok niet nodig is. Het Saeftinghedok is vooreerst zeker niet nodig voor de Antwerpse haven. Kunnen we nu gewoon Doel niet laten bestaan? Het Vlaams Gewest heeft op 12 huizen na alle eigendom in Doel in handen. Mocht het ooit in de toekomst nodig zijn dat het Saeftinghedok (op dit ogenblik denkt niemand meer dat dit nodig zal zijn) er toch moet komen, dan kan binnen wettelijk vastgestelde termijnen de verhuurder (het Vlaams Gewest) het dorp ontruimen. Laten we niet opnieuw de fouten uit het verleden maken. (Het Doeldok is nooit gebruikt, de bouw ervan heeft gigantisch veel geld gekost en het dok wordt nu letterlijk gedumpt met de grond van het Deurgangdok?! Meer Kafka hoeft toch niet!) 

 

De intercommunale “Land van Waas” die instaat voor het beheer van de onteigende woningen, handelt niet als een goede huisvader. Ze heeft nooit werk gemaakt van de opdracht om alles in het werk te stellen om de kwaliteit van het wonen te garanderen. Integendeel heel wat woningen gingen tegen de vlakte. Stellen dat Doel “de Bronckx” niet mag worden, is toch wel een heel manke vergelijking. De oorspronkelijke bevolking is er zo goed als weggepest. Nu zeggen dat ze vertrokken zijn, is meer dan goedkoop! Dat er mensen van allerlei slag (oorspronkelijke bewoners, dokwerkers, kunstenaars, Roma…) willen wonen in Doel blijkt overduidelijk, ook al staan er containers om de hoek, so what?! Kijk naar het dorp Pernis in de R’damse haven. Als samenlevingsexperiment ligt daar gewoon een gouden kans voor het grijpen. Wanneer de intercommunale “Land van Waas” en de stad Beveren verder gaan met het excessief afbreken van woningen, ontstaat het vermoeden dat er misschien wel een onderliggende agenda bestaat. 

 

Overal in West-Europa wordt containercapaciteit bijgebouwd. In Zeebrugge ligt 4 km kade van de 6 km ongebruikt. In Vlissingen is capaciteit, in Rotterdam, …  Antwerpen heeft met het Deurgangdok echt wel zijn deel van de taart van de containertrafiek. Het Deurgangdok werkt nu pas aan 10% van zijn capaciteit. Wanneer het Deurgangdok in volledige capaciteit zou uitgebaat worden, dan crasht de mobiliteit, omdat er nog geen flankerende mobilitietsmaatregelen zijn genomen.

 

Meer dan 90% van de woningen in Doel is in eigendom van de Vlaamse overheid, dit is voor Vlaanderen een heel atypische situatie; waarom niet er een huur/woonproject opzetten (als experiment). Er zijn zoveel woningen te kort. Een beetje creativiteit ware hier beter op zijn plaats. De koppeling “zolang er geen Saeftinghe-dok komt, behouden de bewoners woonrecht in Doel” is toch als minimumoptie, de logica zelve. Waarom wil men die logica, die door de vorige Vlaamse regering werd afgesproken, nu verlaten?!