START  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
L - JongProgressieven
RSS
En partij PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 22 januari 2009

Vandaag in De Morgen:

"Spreekt u nu eigenlijk namens de meerderheid of namens de oppositie?" Het was Eric Van Rompuy (CD&V) die in het Vlaams Parlement SLP'er Dirk De Cock die toch wel prangende vraag voor de voeten wierp, nu er van de voormalige kartelpartner van sp.a alleen maar splinters overblijven. Voor zijn broer premier werd, was Van Rompuy vaak de meest kritische uit de meerderheid, maar tijdens het begrotingsdebat gisteren was De Cock nogal scherp uit de hoek gekomen. "Ik was Spiritist, daarna Vlaams Progressief en nu SLP'er. Dat is één en dezelfde partij", antwoordde De Cock. "Ik ben altijd loyaal gebleven aan de meerderheid. En bovendien", zo kaatste hij de bal terug, "vond ik dat u sinds 1 januari wel een vervanger kunt gebruiken."

Klik op lees verder voor de integrale tekst uit de plenaire vergadering.

De heer Dirk De Cock:
Mijnheer Van Rompuy, ik stel met u de vraag aan de minister van Begroting of wij wel genoeg gebufferd hebben voor de komende jaren wanneer wij voor deze begroting zijn uitgegaan van een groei van 2 percent. Wanneer wij uitgaven van 2009 al bestreden hebben voor een deel met inkomsten van 2008, hebben wij die middelen dan niet al te recurrent gebruikt? Ik denk dat dat een manier was om het geld niet aan de federale begroting te moeten geven. Ik ga ermee akkoord, maar het zou kunnen zijn dat in de overhaasting niet genoeg gedacht is aan de recurrentie van die uitgaven.
Mijnheer van Rompuy, één ding begrijp ik niet in uw betoog. U zegt dat 2008 een echt boerenjaar was. Ik begrijp niet dat u die beroepsgroep verbindt met een wereldwijde economische crisis. We mogen die beroepscategorie hier niet nog meer viseren dan ze al geviseerd is.

De heer Eric Van Rompuy:
Mijnheer De Cock, als ik sprak over een boerenjaar, dan was dat positief bedoeld. We zijn er in 2008 in gelukt overschotten te creëren, rijke oogsten te hebben, waarmee we de gemeenten 600 miljoen euro schuldverlichting hebben kunnen geven. We hebben kunnen participeren in de bankencrisis en in bepaalde financiële operaties zonder dat de gewone uitgaven in gevaar zijn gekomen. Een boerenjaar is in dat opzicht dus een heel positief jaar. Ik heb me misschien niet goed uitgedrukt. Maar goed, mijnheer De Cock, ik heb de indruk dat u in de oppositie bent terechtgekomen. Dat was ik even vergeten.

De heer Carl Decaluwe:
… Mijnheer De Cock, ik zou graag weten of u namens de meerderheid of namens de oppositie bent tussenbeide gekomen. Voor mij is dat allemaal niet meer zo duidelijk.

De heer Dirk De Cock:
Mijnheer de minister, ik wil de zaken toch even duidelijk stellen. Ik contesteer u zeker niet als minister van Begroting. U bent een goed minister van Begroting. Ik ben blij met uw antwoorden. Ik heb gezegd dat ik de vragen stel met de heer Van Rompuy. Mijnheer Van Rompuy, eerst en vooral wil ik toch zeggen dat ik heb gehoord dat 2008 een echt boerenjaar was. Nadien liet u een negatieve trits van woorden volgen. Op uw vraag of ik in de oppositie dan wel in de meerderheid zit, antwoord ik u dat ik mezelf zeker niet in de oppositie heb gezet. Ik ben wie ik ben. Ik was een Spiritist, daarna een VlaamsProgressief en nu een SLP'er. Het gaat echter wel om een en dezelfde partij. Het is niet omdat mijn partij van naam is veranderd, dat ik veranderd ben. Ik ben altijd loyaal geweest aan de meerderheid. Het kan dat ik oppositietaal spreek. Ik heb echter ook geconstateerd dat de interne oppositietaal uit uw mond sinds 1 januari veel minder is geworden. Ik dacht dan ook dat u een vervanger moest krijgen.