START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Veilige fietspaden in Temse  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Veilige fietspaden in Temse PDF Afdrukken E-mail
donderdag, 15 mei 2008

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in TemseDirk De Cock (VlaamsProgressieven) heeft zich de problematiek van het fietspad ter hoogte van de N16 aangetrokken. De Vlaams volksvertegenwoordiger heeft aan de betrokken ministers, Kathleen Van Brempt (mobiliteit) en Hilde Crevits (openbare werken) hierover een schriftelijke vraag ingediend.

 

Dirk De Cock: “Het verdwijnen van het stuk fietspad aan de N16 leeft sterk in Temse. Meer dan 1500 handtekeningen op een petitie, het oprichten van een fietsersbond, een optocht met meer dan 80 deelnemers,… Dit maakt duidelijk dat de Temsenaars bekommerd zijn om de verkeersveiligheid voor fietsers in hun gemeente.” De Cock wendt dan ook graag zijn parlementaire mogelijkheden aan om mee naar oplossingen te zoeken.

 

Dirk De Cock stelt zich net zoals de fietsersbond vragen bij het gebruik van hout voor het fietspad op de Scheldebrug. De Vlaamse overheid heeft immers een ‘vademecum Fietsvoorzieningen’ dat allerhande instructies bevat hoe men o.a. fietspaden het best aanlegt. Zo komt ook het materiaalgebruik aan bod. Naast enkele aandachtspunten worden ook  de voor- en nadelen van verschillende mogelijke materialen voor de aanleg van fietspaden opgesomd. Asfalt, cementbeton, tegels, klinkers en betonstraatstenen, halfverhardingen en verharding in rijsporen worden geanalyseerd. Hout komt hier echter niet aan bod. Dirk De Cock vraagt hierover duidelijkheid van minister Crevits.

Ook de voorstellen van de nieuwe fietsersbond legt De Cock op tafel. De Cock: “Aan hun voorstellen zie je dat het om een groep constructieve mensen gaat. Hun grootste bekommernis is de fietsveiligheid. Vooral het idee van het  nieuwe fietspad langs de spoorlijn 54 Sint-Niklaas-Temse-Bornem lijkt me zeer waardevol.”

 

De gemeente Temse heeft blijkbaar niet de financiële middelen om de aanleg van dit fietspad in handen te nemen. Vanuit het Vlaamse gewest zijn er echter verschillende subsidiemogelijkheden voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Eén er van is bijvoorbeeld MODULE 12.  Via dit reglement subsidieert de Vlaams overheid voor 100% ‘de aanleg van fietspaden van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk buiten het gewestdomein als alternatief voor fietspaden langs gewestwegen’.  Dirk De Cock: “Ik vermoed dat de aanleg van een nieuw fietspad langs de spoorweg hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Dit stuk van de N16 behoort immers tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het voorgestelde tracé is hiervoor een alternatief.  Dit zijn toch al twee belangrijke voorwaarden die vervuld zijn. Maar aangezien er mogelijks nog andere oplossingen zijn heb ik aan beide ministers gevraagd welk subsidiekanaal de gemeente het best kan gebruiken voor dit nieuwe tracé.”

 

Tenslotte heeft De Cock gevraagd of er plannen zijn om het kruispunt N16-Hoogkamerstraat grondig opnieuw aan te leggen.

 

Dirk De Cock hoopt dat zijn schriftelijke vraag een goed verloop kent binnen de procedures van het parlement zodat hij binnen ongeveer een maand de antwoorden kan bezorgen aan de fietsersbond en het gemeentebestuur.