START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Onder schuldbemiddeling en toch geen studietoelage krijgen!  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Onder schuldbemiddeling en toch geen studietoelage krijgen! PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 30 april 2008

    schuldbemiddeling

 VlaamsProgressieven wil hier een einde aan maken

 

VlaamsProgressieven ondersteunt de plannen van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a)  om de studietoelagen op te krikken. Maar VlaamsProgressieven wil hierbij ook aandacht voor de problematiek van de schuldbemiddeling.

Het huidige decreet studiefinanciering houdt immers geen rekening met schuldbemiddeling bij het vaststellen van het referentie-inkomen. De toekenning van studietoelagen gebeurt enkel op basis van het inkomen vastgesteld door de fiscus. Steeds meer mensen leven echter onder schuldbemiddeling en hebben in de praktijk een lager inkomen te besteden dan hun belastbaar inkomen.

 

Een aanpassing van het referentie-inkomen bij studietoelagen dringt zich dan ook op. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock heeft namens VlaamsProgressieven een decreetwijziging uitgewerkt. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat de schuldaflossingen in mindering worden gebracht van het inkomen. Hierdoor zal voor deze mensen de kans aanzienlijk stijgen om in aanmerking te komen voor een studietoelage.

 

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling maakte enkele weken geleden de globale cijfers met betrekking tot schuldbemiddeling in Vlaanderen bekend. Uit die studie blijkt dat zo'n 140.000 Vlamingen hulp zoeken, en dat momenteel 58.000 schuldbemiddelingsdossiers behandeld worden bij OCMW’s. Er zijn vermoedens dat de situatie eigenlijk nog dramatischer is.

Verschillende oorzaken worden gesignaleerd. Het consumentenkrediet zorgt ervoor dat meer mensen grotere aankopen kunnen doen op krediet. Ook de stijgende de uitgaven voor basisbehoeften en de normale huishoudelijke uitgaven ziet het centrum als oorzaak. Tenslotte wordt er nog op telefoonrekeningen en school- en ziekenhuisfacturen als deel van de verklaring gewezen.

 

“Een belangrijk gegeven is dat de laagste inkomenscategorieën in Vlaanderen niet de grootste groep uitmaken van schuldbemiddeling. De meeste aanvragen voor schuldbemiddeling komen van mensen uit de lagere middenklasse, vaak eenoudergezinnen en soms ook tweeverdieners. De kans is dan ook groot dat ze enkel op basis van hun inkomen boven de inkomensgrenzen voor een studietoelage zitten”, aldus nog Dirk De Cock.

 

Het is de Vlaamse Ombudsdienst die terecht de aanbeveling doet om hier een wijziging in aan te brengen. De dienst wijst erop dat het eenvoudig en objectief vast te stellen is wie onder een erkende schuldbemiddeling zit. Er bestaat reeds een gelijkaardig systeem binnen het sociaal huurbesluit. De decreetwijziging van Dirk De Cock is gebaseerd op dit voorbeeld.

 

Dirk De Cock hoopt op brede steun voor deze wijziging: “We moeten het risico op een armoedespiraal vermijden. Schuldbemiddeling creëert immers vaak een zeer precaire financiële situatie. Net in situaties als deze moet de mogelijkheid om studies aan te vatten of verder te zetten gevrijwaard worden. In situaties als deze is elke extra financiële hulp, o.m. via studiefinanciering meer dan welkom.”