START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Spirit eist garanties van sp.a  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Spirit eist garanties van sp.a PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 4 januari 2008

Spirit-voorzitster Bettina Geysen en haar sp.a-collega Caroline Gennez hebben volgende week een gesprek over het kartel sp.a-Spirit. Geysen wil zekerheid over "goede plaatsen" op de lijsten voor de Vlaamse verkiezingen van 2009. Zonder die garantie is de toekomst van het kartel zeer twijfelachtig. Mieke Vogels (Groen!) wil alvast niets weten van een samenwerking met Spirit. Bettina Geysen zegde sp.a vorige week de wacht aan. De mogelijkheid om met Groen! een kartel te vormen, zoals Geysen zich liet ontvallen, lijkt niet erg realistisch. Mieke Vogels, voorzitster van Groen!, ziet een samenwerking met Spirit niet zitten. "Het heeft geen zin om de komende maanden over postjes en plaatsen te praten, met wie dan ook. Het links-liberalisme heeft zijn beste tijd gehad", zegt Vogels. 

Hoopvolle start

Spirit werd opgericht tijdens het stichtingscongres van 9 en 10 november 2001 in het Antwerpse Metropoliscomplex. Spirit staat voor geestdrift, kracht, pit en als letterwoord staat het voor: sociaal, progressief, internationaal, regionalistisch, integraal-democratisch en toekomstgericht. Het programma is links-liberaal of sociaal-liberaal. Aanvankelijk wilde de partij zich situeren tussen Agalev, de SP en VLD. Annemie Van de Casteele, ex-Volksunie, werd tot eerste voorzitster verkozen.

Spirit is ontstaan uit de Toekomstgroep, die het partijreferendum bij het uiteenspatten van de Volksunie verloor van de groep rond Geert Bourgeois, die eerder de Nieuw-Vlaamse Allinatie (N-VA) had opgericht. Spirit heeft drie regeringsleden gehad: Paul Van Grembergen en Bert Anciaux in de federale en in de Vlaamse regering, Els Van Weert als staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling in de federale regering. 

Tussenstation

Spirit heeft als tussenstation gediend voor de overstap van vooral voormalige VU-mandatarissen naar voornamelijk de VLD, zoals Fons Borginon, Margriet Hermans, Annemie Van de Casteele, Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne en Sven Gatz. Europarlementslid Bart Staes stapte over naar Groen! 

Tegenvallend resultaat

De federale verkiezingen van vorig jaar waren een catastrofe voor Spirit. In een kartel met sp.a kon de partij geen enkele van haar vijf Kamerzetels redden. Alleen gewezen voorzitter Geert Lambert vertegenwoordigt Spirit in de Senaat. In het Brussels Parlement telt Spirit met Marie-Paule Quix en Fouad Ahidar twee vertegenwoordigers. In het Vlaams Parlement zijn er zes verkozenen: Els van Weert, Jos Bex, Bart Caron, Dirk de Cock, Jan Roegiers en Joris Vandenbroucke. De ledenlijst bevat bekende figuren als Vic Anciaux (vader van Bert), eresenator Frans Baert, Nelly Maes, Wouter Van Bellingen, gewezen Vlaams minister Paul Van Gembergen en Lionel Vandenberghe, voormalig voorzitter van het IJzerbedevaartcomit. Ook wijlen minister van Staat Hugo Schiltz was lid van Spirit. 

Wat nu? 

Het kartel sp.a-Spirit bestaat sinds november 2002, toen beide partijen met een overweldigende meerderheid de samenwerking goedkeurden. Bij de sp.a ging dat niet met het hart maar met het verstand, en op aandringen van Steve Stevaert. Annemie Van de Casteele zag het kartel niet zitten en werd als voorzitster vervangen door Els Van Weert. Toen zij in 2003 in de federale regering stapte, werd ze opgevolgd door Geert Lambert. Die gaf eind vorig jaar de fakkel door aan Bettina Geysen. Het is de bedoeling dat onder haar voorzitterschap nieuwe namen worden gelanceerd. Geysen moet de partij ook meer durf en uitstraling bezorgen. 

BRON: Dirk CASTREL, Gazet Van Antwerpen, 3 januari 2008 , p. 9