START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Sociaal huren onder invloed van Kafka  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Sociaal huren onder invloed van Kafka PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 29 januari 2008
De verplichting dat kandidaat-huurders voor een sociale woning bereid moeten zijn Nederlands te leren is dit jaar in werking getreden. De onderwijskoepels en de Huizen van het Nederlands worden sindsdien geconfronteerd met Vlamingen die vragen om een attest dat hun kennis van het Nederlands bewijst. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (spirit) pleit voor de afschaffing van de maatregel vanwege de Kafkaiaanse gevolgen en het beperkte bereik van de nieuwe regelgeving.  Het leren van de taal is ook voor spirit een noodzakelijke eerste stap tot participatie en emancipatie. Spirit is van oordeel dat nederlandsonkundigen maximale inspanningen moeten leveren om Nederlands te leren. De initiële bedoeling dat de mensen elkaar in de wijken en flatgebouwen kunnen verstaan is nobel en moet behouden blijven. Maar de huidige regelgeving schiet in de praktijk echter haar doel compleet voorbij.  Dirk De Cock: “Vandaag moet Frans Peeters als zestigjarige een bewijs zoeken dat hij Nederlands kent. Dit is te gek voor woorden. Kafka op zijn ergst. In plaats van mensen bij elkaar te brengen, vergroot dit in vele gevallen de frustraties. Bovendien is het zo dat maar een héél beperkte groep nederlandsonkundigen wordt bereikt via deze maatregel. Deze twee gegevens samen maken de maatschappelijke kost veel groter dan de maatschappelijke opbrengst.”  Sinds 1 januari 2007 zijn een pak meer mensen verplicht een inburgeringstraject – waarvan het leren van Nederlands een belangrijk luik vormt - te volgen. Ook oudkomers zijn doelgroep van het inburgeringsbeleid geworden. Het succes van de inburgeringstrajecten is groot en verloopt in stijgende lijn. De minister verwacht dit jaar tweemaal zoveel inburgeraars. Aangezien ook diegenen die al een sociale woning huren niet vallen onder de nieuwe taalregelgeving, blijft er uiteindelijk nog een heel beperkte groep over voor wie de maatregel in de Wooncode eigenlijk bedoeld is.  “Voor deze maatregel is er maar één oplossing. Wanneer een medicijn meer schadelijke nevenwerkingen vertoont dan dat het genezende werking heeft, dan wordt het uit de rekken gehaald. Deze maatregel verdwijnt best uit de rekken”, aldus nog Dirk De Cock.  Spirit wil dat in de plaats het accent nog meer verschuift naar een motiveringsbeleid waarbij Wonen en Inburgering samenwerken. Bovendien moeten in dat beleid niet enkel de nieuwe maar ook de huidige sociale huurders worden meegenomen. De afschaffing van de Kafkaiaanse taalmaatregel kan er alvast voor zorgen dat de mensen van de Huizen van het Nederlands zich terug kunnen concentreren op hun echte werk, nl. het begeleiden van anderstaligen bij het aanleren van het Nederlands en niet meer op nutteloos papierwerk.